Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zgłosiło uwagi do proponowanych zmian w części odnoszącej się do umieszczenia w pieczy zastępczej małoletnich cudzoziemców bez opieki.

Zgadzamy się z MS, że zachodzi konieczność zmiany aktualnego systemu ustalania organu odpowiedzialnego za finansowanie umieszczenia w pieczy zastępczej małoletnich cudzoziemców ubiegających się w Polsce o ochronę międzynarodową. Uważamy jednakże, że zaproponowane przez MS zmiany są  jedynie zmianami kosmetycznymi i nie rozwiązują problemów związanych z ustaleniem podmiotu odpowiedzialnego za finansowanie pobytu takich dzieci w pieczy zastępczej.

Słowa kluczowe: , , , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat