Polska w tym roku bierze udział w Powszechnym Okresowym Przeglądzie (Universal Periodic Review) prowadzonym przed ONZ. Proces ten, odbywający się co 4,5 roku ma na celu sprawdzenie stanu poszanowania praw człowieka we wszystkich krajach międzynarodowej wspólnoty. Głównym aktorem w takim procesie dotyczącym Polski jest rząd krajowy, jednak organizacje społeczne zaproszone są do złożenia raportów “cieni”, w których dostarczają Komisji Praw Człowieka dodatkowych informacji, które rząd niechętnie ujawnia w swoim rządowym raporcie.

SIP bierze udział w tym procesie od wielu lat. W tym roku złożyliśmy raport wraz z partnerami: Stowarzyszeniem Lambda, Global Detention Project i Birmingham City University.

Pobierz raport SIP złożony w ramach przeglądu UPR w 2022 >>>

W naszym raporcie zwracamy uwagę m.in. na:

  • detencję dzieci
  • warunki w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców
  • nielegalne push-backi na białorusko- polskiej granicy
  • brak mechanizmów identyfikacji ofiar przemocy
  • brak ochrony pracowników migrujących przed wykorzystaniem
  • brak dostępu dzieci w procedurze powrotowej do świadczeń i opieki medycznej
  • niewystarczająca ochronę i wsparcie dla osób , które padły ofiara przestępstw motywowanych uprzedzeniami i brak programu krajowego przeciwdziałania takim przestępstwom.

Udostępnij