Słowa kluczowe: wyrok

Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie cudzoziemca

W marcu 2013 roku w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga w Warszawie (sygn. akt V Ko 248/11) zapadł wyrok w sprawie niesłusznego zatrzymania przez funkcjonariuszy Policji cudzoziemca – obywatela Rosji narodowości czeczeńskiej. Sąd przyznał cudzoziemcowi kwotę 156 złotych tytułem odszkodowania oraz

Słowa kluczowe: ,

Wyrok NSA w sprawie odmowy zezwolenia na osiedlenie cudzoziemcowi

Wyrokiem z dnia 21 grudnia 2011 r. (sygn. II OSK 2405/10) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (dopuszczonego do udziału w postępowaniu jako organizacja społeczna) na odmowę udzielenia zezwolenia na osiedlenie cudzoziemcowi, którego pobyt w Polsce na

Słowa kluczowe: ,

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził naruszenia w stosowaniu prawa przez organy administracji przy przyznawaniu uchodźcom pomocy integracyjnej

Dnia 30 listopada 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Stowarzyszenia Interwencji Prawnej rozpatrzył skargę kasacyjną cudzoziemca na odmowę przyznania mu i członkom jego rodziny pomocy integracyjnej (sygn. akt OSK 2292/10). Powodem odmowy przyznania pomocy integracyjnej było skazanie cudzoziemca za

Słowa kluczowe: ,

Odmowa przyznania świadczeń rodzinnych migrantce przymusowej i jej dzieciom jest niezgodna z konstytucyjną zasadą równości – precedensowe orzeczenie NSA

W dniu 20 października 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywał, przy udziale Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, skargę kasacyjną cudzoziemki, której w Polsce została przyznana ochrona uzupełniająca. Cudzoziemka, matka czwórki dzieci, starała się o świadczenia rodzinne z tytułu samotnego wychowywania dzieci. Prawo

Słowa kluczowe: , , ,

Przetrzymywanie dzieci w aresztach deportacyjnych jest nieludzkim traktowaniem – wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

orzeczenie-przetrzymywanie-dzieci-w-aresztach.pdf

Słowa kluczowe: , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat