Słowa kluczowe: ubóstwo

Stanowisko SIP w sprawie zasad przewodnich dotyczących skrajnego ubóstwa i praw człowieka podczas najbliższej sesji Rady Praw Człowieka 12 września 2012r.

Prezentujemy list do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie przyjęcia zasad przewodnich odnośnie skrajnego ubóstwa i praw człowieka podczas najbliższej sesji Rady Praw Człowieka, która odbywa się dzisiaj i rekomendowany przez instytucje broniące praw człowieka, organizacje pozarządowe i reprezentantów osób żyjących w

Słowa kluczowe: , ,

Deklaracja końcowa Zgromadzenia Ogólnego EAPN

18 czerwca br. w Lizbonie obradowało XXII Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN), której Stowarzyszenie jest członkiem. W obradach brał udział przedstawiciel Stowarzyszenia jako członek polskiej delegacji. Zgromadzenie uchwaliło Deklarację Końcową wzywającą Unię Europejską i kraje członkowskie do zmiany

Słowa kluczowe: ,

Zrewidowana Europejska Karta Społeczna – podpisz petycję!

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej jest jedną z organizacji, które zainicjowały apel do Prezydenta i Premiera RP o podpisanie przez Polskę Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej. Ten dokument wypracowany przez Radę Europy pozwala pełniej chronić prawa socjalne obywateli i przeciwdziałać ubóstwu. Więcej na ten

Słowa kluczowe: , , ,

Działalność SIP jako przykład dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Rok 2010 został przez Komisję Europejską ogłoszony Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. W ramach jego obchodów pokazywane są różne inicjatywy pomagające w wyjściu z sytuacji ubóstwa i przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu. Spośród wielu organizacji polskich pozarządowych działania Stowarzyszenia

Słowa kluczowe: , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »
Archiwa
Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy: logo-fanimani
logo-dobrywolontariat
Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom.
Współpracujemy z: SOS Wioski Dziecięce