Słowa kluczowe: skarga

Skarga SIP do Komisji Europejskiej – dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej

Stowarzyszenie wystosowało skargę do Komisji Europejskiej w sprawie nieprzestrzegania przez Polskę zobowiązań dotyczących dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców.

Słowa kluczowe: ,

Prawnicy SIP przygotowali skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczącą śmierci aresztowanego

Prawnicy Stowarzyszenia Interwencji Prawnej przygotowali skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu [dalej: ETPC] dotyczącą śmierci aresztowanego S. P., której okoliczności w trakcie pozbawienia wolności, od 2006 r. do tej pory nie zostały wyjaśnione. S. P. wraz ze swoimi

Słowa kluczowe: ,

Urząd nie może w każdym postępowaniu legalizacyjnym zakładać fikcyjności każdego małżeństwa polsko-cudzoziemskiego

Stowarzyszenie otrzymało odpowiedź od Pana Piotra Stachańczyka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, na nasze pismo z dnia 15.10.2013 roku, w którym zwróciliśmy uwagę na stosowanie przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców nieprawidłowej – w naszej ocenie – wykładni przepisów

Słowa kluczowe: , ,

Sprawdzanie legalności mieszanych małżeństw – wystąpienie SIP do MSW

Stowarzyszenie wystąpiło do MSW ze skargą na interpretację przez Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców przepisów ustawy o cudzoziemcach (art. 55 ust. 1) w zakresie sposobu i częstotliwości badania, czy małżeństwo pomiędzy Polakiem a obcokrajowcem nie zostało zawarte w celu obejścia przepisów.

Słowa kluczowe: ,

Wygrana przed WSA w precedensowej sprawie dot. przyznawania cudzoziemcom pomocy integracyjnej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie o odmowie zmiany decyzji o nieprzyznaniu Skarżącemu indywidualnego programu integracji dla cudzoziemców z powodu karalności za popełnienie przestępstwa umyślnego – nielegalnego przekroczenia granicy, do czego był zmuszony poszukując ochrony przed prześladowaniem.

Słowa kluczowe: , , , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »
Archiwa
Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy: logo-fanimani
logo-dobrywolontariat
Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom.
Współpracujemy z: SOS Wioski Dziecięce