Słowa kluczowe: list

Prawna niedopuszczalność orzekania o zakazie ponownego wjazdu w decyzjach uchodźczych – wystąpienie SIP do Szefa UdSC

W związku z zaobserwowaniem przez nas niepokojącej i – w naszej ocenie – prawnie niedopuszczalnej praktyki orzekania w decyzjach negatywnych kończących postępowanie uchodźcze o zakazie ponownego wjazdu wnioskodawców na terytorium RP oraz innych państw obszaru Schengen, Stowarzyszenie wystosowało pismo do

Słowa kluczowe: , ,

Światowy Dzień Uchodźcy

W związku z obchodzonym dziś Światowym Dniem Uchodźcy i przyjęciem przez Radę Ministrów projektu ustawy o cudzoziemcach, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej pragną zwrócić uwagę na niekorzystne zmiany, jakie ustawa ta wprowadzi w stosunku do cudzoziemców przebywających

Słowa kluczowe: , , ,

SIP i HFPC o niewydalaniu cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce

Stowarzyszenie wraz z Helsińską Fundacją Praw Człowieka wystosowało list do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie niewydalania z terytorium Polski osób, które ubiegały się o nadanie w Polsce statusu uchodźcy i otrzymały ostateczną negatywną decyzję Rady ds. Uchodźców. Chodzi o

Słowa kluczowe: , ,

SIP sygnatariuszem listu do Premiera RP w sprawie Placówek Wsparcia Dziennego

Z początkiem przyszłego roku wiele świetlic środowiskowych może przestać istnieć – alarmuje rzecznik praw dziecka. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła dla tego typu placówek nowe wymogi, którym większość świetlic nie będzie w stanie sprostać. Większość placówek

Słowa kluczowe: ,

Stanowisko SIP w sprawie zasad przewodnich dotyczących skrajnego ubóstwa i praw człowieka podczas najbliższej sesji Rady Praw Człowieka 12 września 2012r.

Prezentujemy list do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie przyjęcia zasad przewodnich odnośnie skrajnego ubóstwa i praw człowieka podczas najbliższej sesji Rady Praw Człowieka, która odbywa się dzisiaj i rekomendowany przez instytucje broniące praw człowieka, organizacje pozarządowe i reprezentantów osób żyjących w

Słowa kluczowe: , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »
Archiwa
Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy: logo-fanimani
logo-dobrywolontariat
Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom.
Współpracujemy z: SOS Wioski Dziecięce