Słowa kluczowe: decyzja

Decyzja: zresocjalizowany cudzoziemiec nie stanowi zagrożenia

Ojciec czwórki dzieci, którego przebieg resocjalizacji został oceniony pozytywnie przez sąd penitencjarny nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego osiem lat po popełnieniu przez niego przestępstwa. Zobowiązanie go do powrotu stanowiłoby nadmierną ingerencję w jego prawo do życia rodzinnego.

Słowa kluczowe: , , ,

Decyzja: powrót do kraju pochodzenia naruszyłby prawa dziecka

Powrót dzieci do kraju pochodzenia  stanowiłby naruszenie praw dziecka w stopniu istotnie zagrażającym ich rozwojowi psychofizycznemu. Po ponad pięcioletnim pobycie w Polsce chłopcy przeszli niemal pełną integrację z polskim społeczeństwem, planują swoją przyszłość z Polską, opanowali język polski i jednocześnie

Słowa kluczowe: , , ,

Sukces SIP – ochrona uzupełniająca dla ofiary przemocy domowej z Czeczenii

11 czerwca 2015 r. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wydał w sprawie naszej klientki bardzo korzystną decyzję – udzielił jej ochrony uzupełniającej w Polsce.

Słowa kluczowe: , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat