Słowa kluczowe: cudzoziemcy

SIP bierze udział w konsultacjach zmian w prawie mających na celu przyjęcie w Polsce osób relokowanych

Złożyliśmy uwagi do proponowanych zmian w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Polski jak i do projektu rozporządzenia w sprawie relokacji w 2016 roku. Powyższe projekty powstają w związku z planowanym na lata 2016-2017 przyjęciem przez Polskę ok. 7000

Słowa kluczowe: , , ,

Mądrość Sądu, słabość Straży Granicznej – niedopuszczenie do umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców

18 czerwca 2015 r. prawnik SIP uczestniczył wraz Cudzoziemcem w procedurze złożenia przez niego kolejnego wniosku o nadanie statusu uchodźcy. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców – porównujący 1. i 2. wniosek Pana R. o ochronę międzynarodową – uznał (naszym zdaniem

Słowa kluczowe: , , , ,

Wyzwania demograficzne a ochrona praw pracowników cudzoziemskich w Polsce

Zapraszamy na organizowany przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk panel poświęcony problemowi wykorzystania pracowniczego.

Słowa kluczowe: , , , ,

Przełomowa interpretacja dotycząca legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców

W związku z wieloma wątpliwościami dotyczącymi legalności zatrudnienia cudzoziemców spoza Unii Europejskiej wykonujących pracę na terytorium Polski, posiadających zezwolenie na pobyt czasowy i pracę Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zwróciło się z prośbą do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o ustosunkowanie się

Słowa kluczowe: ,

Debata pt. „Poradnictwo prawne prawem człowieka? Po co uchodźcom porada prawna”

10 grudnia 2014 r., godz. 11.00-12.45 Państwo-miasto, ul. Gen. Władysława Andersa 29, Warszawa Paneliści: Monika Prus (Dyrektor Departamentu Polityki Migracyjnej MSW), dr Paweł Dąbrowski (Przewodniczący Rady ds. Uchodźców), dr Witold Klaus (Prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej) oraz Aslan Dekajew. Rozmowę poprowadzi

Słowa kluczowe: , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat