Mimo deklaracji i korekty uzasadnienia projektu, zmiany proponowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji budzą poważne wątpliwości Stowarzyszenia. Obawiamy się, że projekt jest niezgodny
z prawem polskim jak i obowiązującymi RP prawami międzynarodowymi.

Treść pisma tutaj.

Udostępnij