Advokat,_Engelsk_advokatdräkt,_Nordisk_familjebokW dniu 18 kwietnia 2016 r. decyzją o sygn. RdU-266-2/S/14  Rada do Spraw Uchodźców nadała status uchodźcy małżeństwu pochodzącemu z Krymu, w związku z ze ziszczeniem się przesłanek wyłączający możliwość dokonania wewnętrznej relokacji ze względu na osobiste uwarunkowania wnioskodawcy (podeszły wiek wnioskodawców oraz wymóg stałej lekarskiej opieki specjalistycznej ze względu na  stan zdrowia).

W trakcie procedury o udzielenie międzynarodowej ochrony pochodzące z Krymu małżeństwo powoływało się na obawę przed prześladowaniem w kraju pochodzenia ze względu na wyznawaną religię i posiadane poglądy polityczne.

Udzieliliśmy pomocy wnioskodawcom w ich staraniach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, w rezultacie czego małżeństwu przyznano status uchodźcy.

więcej informacji

grafika: Nordisk familjebok, domena publiczna

Udostępnij