Sukces SIP – ochrona uzupełniająca dla ofiary przemocy domowej z Czeczenii

decyzja-ochrona11 czerwca 2015 r. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wydał w sprawie naszej klientki bardzo korzystną decyzję – udzielił jej ochrony uzupełniającej w Polsce.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że – również dzięki naszemu wsparciu i zaangażowaniu – Pani A., długoletnia ofiara brutalnej przemocy fizycznej i psychicznej ze strony swojego męża i jego rodziny będzie mogła pozostać w Polsce. Sytuacja Pani A. poruszyła nas do głębi od pierwszego spotkania z nią w jednym ze strzeżonych ośrodków.

Najpierw udało nam się wszcząć w sprawie Cudzoziemki odrębne postępowanie uchodźcze, następnie – przekonać Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, aby wstrzymał w stosunku do Pani A. i jej dzieci wykonanie decyzji o wydaleniu (decyzja męża, którą Cudzoziemka była objęta). W dalszej walce o naszą Klientkę zmierzyliśmy się z sądem okręgowym, który po zapoznaniu się z jej sprawą i zasięgnięciu dodatkowej opinii biegłego psychiatry nakazał natychmiastowe zwolnienie Pani A., jako ofiary przemocy, ze strzeżonego ośrodka.

Kolejne miesiące to wspólne z naszą Klientką i Urzędem do Spraw Cudzoziemców zbieranie materiału dowodowego, którego efektem jest bardzo korzystna, “procudzoziemska”, silnie sprawiedliwościowa decyzja administracyjna, w której czytamy, m.in.:

“Powrót Wnioskodawczyni do kraju pochodzenia mógłby narazić ją na ryzyko doznania poważnej krzywdy poprzez poniżające traktowanie ze strony podmiotów prywatnych (małżonka i jego krewnych), lecz ich działania mogą być przypisane władzom kraju pochodzenia, gdyż te nie mogą lub nie chcą zapewnić ochrony przed takim działaniem“.

Środki prawne przysługujące kobietom, które znalazły się w takiej sytuacji, jak Wnioskodawczyni nie są efektywne i nie zapewniają skutecznej i trwałej ochrony przed doznaniem poważnej krzywdy […] W konsekwencji fakt, że Aplikantka nie zwracała się o ochronę do władz kraju pochodzenia nie zmienia powyższej kwalifikacji”.

“Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców stwierdza ponadto, że w sytuacji, w jakiej znalazła się Wnioskodawczyni, tj. w sytuacji kobiety, ofiary przemocy domowej, samotnie wychowującej dzieci w RP, usiłującej rozwieść się z mężem i pozbawionej wsparcia ze strony rodziny, nie dopatrzył się możliwości zastosowania alternatywy ucieczki wewnętrznej“.

Mamy nadzieję, że takich decyzji będzie jak najwięcej!

Słowa kluczowe: , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat