Podstawowe wymagania:

 •     Minimum 2-letnie doświadczenie w koordynacji projektów.
 •     Bardzo dobra znajomość języka polskiego.
 •     Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 •     Bardzo dobra organizacja pracy i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
 •     Umiejętność samodzielnej pracy.
 •     Wysoka kultura osobista.

Mile widziane:

 • Podstawowa wiedza na temat specyfiki migracji w Polsce.
 • Doświadczenie w pracy w sektorze pozarządowym.

Zakres obowiązków obejmuje:

 • Koordynacja realizowanych projektów, w tym przygotowanie dokumentacji projektowej oraz planu realizacji projektu, nadzór i monitoring nad jego terminową realizacją, przygotowanie sprawozdań z realizacji projektu, przygotowywanie i kontrolowanie dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi grantodawców.
 • Współpraca z koordynatorem ds. finansowych.
 • Kontakt z grantodawcami i partnerami projektów.
 • Obsługa kontroli projektów.
 • Współpraca z zespołem merytorycznym projektów oraz zapewnienie mu wsparcia logistycznego.

Zapewniamy:

 • Umowę o pracę w wymiarze całego etatu.
 • Wynagrodzenie w przedziale 3900 – 4400 zł netto za cały etat w zależności od doświadczenia.
 • Możliwa praca częściowo zdalna (ok. 50 % wymiaru).

CV z opisem doświadczenia w koordynacji  projektów prosimy przesyłać drogą e-mailową do 2 października  2022 r. na adres: rekrutacja@interwencjaprawna.pl. W toku rekrutacji wybrane osoby mogą zostać poproszone o rozwiązanie zadania rekrutacyjnego.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę w formie wideokonferencji. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.

Udostępnij