Podstawowe wymagania:

 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i rosyjskiego lub ukraińskiego,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera,
 • wysoka kultura osobista,
 • rzetelność,
 • wysokie zdolności interpersonalne, komunikacyjne,
 • umiejętność rzeczowego i jasnego przekazywania zawiłych  informacji,
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, 
 • umiejętność zachowania bezstronności,
 • dyspozycyjność, 
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz zmieniających się potrzeb, elastyczne podejście do zadań w sytuacjach nagłych i kryzysowych oraz sprawne zarządzanie czasem.

Mile widziane:

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie w pracy w środowisku wielokulturowym, w pracy w roli case workera lub w pracy socjalnej.

Zakres obowiązków obejmuje:

 • praca w biurze oraz poza biurem (asystowanie w wizytach urzędowych i innych) obejmująca zapewnienie regularnego wsparcia klientom(-tkom) stowarzyszenia,
 • pomoc klientom(-tkom) stowarzyszenia w wypełnianiu formularzy,
 • ustne i pisemne tłumaczenia,
 • udzielanie podstawowych informacji z zakresu funkcjonowania migrantów(-tek) w Polsce,
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z procedurami stowarzyszenia, uzupełnianie bazy danych,
 • współpraca z doradcami(-czyniami) i prawnikami(-czkami) tj. m.in. pośredniczenie w przekazywaniu informacji, pism i dokumentów,
 • koordynacja działań i współpraca z innymi partnerami, instytucjami i urzędami,
 • udział w cotygodniowych spotkaniach zespołu i comiesięcznych spotkaniach zespołu case workerów(-rek).

Zapewniamy:

 • pracę w zróżnicowanym i przyjaznym zespole,
 • wstępne szkolenie przygotowujące do pracy oraz  regularne szkolenia w toku pracy,
 • umowę o pracę w wymiarze całego etatu,
 • wynagrodzenie brutto w przedziale 3800-4200 zł netto w zależności od doświadczenia i umiejętności językowych,
 • pracę w wiodącej organizacji działającej na rzecz praw osób z doświadczeniem migracyjnym w Polsce.

CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesyłać drogą e-mailową do 26.05.2023 r. na adres: rekrutacja@interwencjaprawna.pl

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę w naszym biurze lub w formie wideokonferencji.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.

Udostępnij