Stanowisko SIP i Koalicji na Rzecz Równych Szans ws. Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i wynikających z niej obowiązkach Rzecznika Praw Obywatelskich

Dokument: stanowisko SIP i Koalicji na Rzecz Równych Szans

Czym jest Koalicja na Rzecz Równych Szans? Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego powołało ją do życia w odpowiedzi na niezadowalające i niedostatecznie przejrzyste prace rządu nad projektem ustawy o równym traktowaniu. Jest to nieformalna platforma skupiająca szereg organizacji pozarządowych (obecnie jest ich 47) działających na rzecz praw człowieka i promowania zasady równości i niedyskryminacji. Głównym celem platformy jest prowadzenie merytorycznego dialogu z rządem odpowiedzialnym za opracowanie, a następnie wdrażanie kompleksowego i skutecznego prawa antydyskryminacyjnego.

Słowa kluczowe: ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat