rozporzadzenie-pomoc-socjalnaW ubiegłym tygodniu MSW zaprosiło nas do konsultacji publicznych projektu nowego rozporządzenia ws. wysokości pomocy socjalnej dla osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej. Wprowadzane zmiany są wynikiem nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, która wejdzie w życie 13 listopada 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z uwagami, które przygotowaliśmy do tego projektu.

Podstawowym i nierozwiązanym przez MSW problemem, na który zwraca uwagę SIP jest proponowana wysokość świadczeń – kwoty wypłacane cudzoziemcom, którzy korzystają ze świadczenia pozaośrodkowego (we własnym zakresie wynajmują mieszkanie) nie zmieniały się od 2005 r. Projektodawcy nie uwzględnili, określając ich wysokość, że przez te ponad 10 lat znaczącą wzrosły ceny towarów i usług, i że obecna wysokość świadczenia pozaośrodkowego nie gwarantuje podstawowych praw socjalnych cudzoziemców starających się o ochronę międzynarodową w Polsce.

Udostępnij