W dniach 27 i 28 września br. obradować będzie nadzwyczajna podkomisja sejmowa, której zadaniem jest rozpatrzenie projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach  i innych ustaw (druk sejmowy 1780) SIP przesłał swoje uwagi komisji oraz został zaproszony do udziału w  jej posiedzeniu.

Tuż przed posiedzeniem członkowie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej wraz z przedstawicielami Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka spotkają się z posłem PO, Wojciechem Wilkiem, wiceprzewodniczącym komisji, aby dyskutować o proponowanych zmianach.

Zapraszamy do zapoznania się z uwagami SIP.

Udostępnij