Raport “Uprzedzenia, strach czy niewiedza? Młodzi Polacy o powodach niechęci do przyjmowania uchodźców”

uprzedzenia-mlodych-polakowPrzedstawiamy raport Uprzedzenia, strach czy niewiedza? Młodzi Polacy o powodach niechęci do przyjmowania uchodźców, będący wynikiem badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w I kwartale 2016 roku w ramach wspólnego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Fundację Panoptykon, Fundację Instytut Spraw Publicznych i Fundację Polskie Forum Migracyjne „Nadchodzą! Jak ich przywitamy?” realizowanego dzięki wsparciu programu Fundacji im. Stefana Batorego „Obywatele dla demokracji” finansowanego ze środków funduszu EOG.

Raport składa się z dwóch części. Celem pierwszej analizy, autorstwa Agnieszki Mikulskiej-Jolles, jest próba znalezienia, w oparciu o źródła zastane, odpowiedzi na pytanie, dlaczego młodzi ludzie stanowią największy odsetek Polaków sprzeciwiający się przyjęciu uchodźców. W związku z tym prześledzone zostały zmiany nastawienia Polaków do uchodźców, muzułmanów oraz samego islamu na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Następnie naszkicowany został portret najmłodszego pokolenia dorosłych Polaków, tak zwanej Generacji Milenium, w którym przybliżono jego wartości, obawy oraz specyfikę życia w zglobalizowanym i wysoko stechnologizowanym świecie. Kolejna część tego opracowania traktuje o powodach, dla których młodzi ludzie w wyborach politycznych preferują partie prawicowe, i o tym, jak postać muzułmańskiego uchodźcy wpisuje się w globalne lęki internetowego pokolenia Polaków w czasach kryzysu.

Druga część raportu, autorstwa dr Doroty Hall, podsumowuje badania socjologiczne prowadzone w okresie styczeń-marzec 2016 wśród osób w wieku 18–30 lat z Warszawy, Pruszkowa i Łodzi, które – w związku z aktualną sytuacją określaną jako „kryzys uchodźczy” w Europie – sprzeciwiają się przyjęciu uchodźców do Polski. Raport stara się ustalić, na jakiego rodzaju przekonaniach i obawach ów sprzeciw jest ufundowany, z jaką siłą wyrażany jest przez uczestników i uczestniczki badań, do jakich kontekstów symbolicznych odsyła oraz czy towarzyszy mu akceptacja dla jakichś form przemocy wobec osób, które w wyniku zobowiązań międzynarodowych Polski miałyby przyjechać do naszego kraju.

 

Słowa kluczowe: , , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat