Prośby, wnioski, skargi – mało skuteczny środek wobec arbitralności władz więziennych

Stowarzyszenie monitoruje skuteczne prawo więźniów do prośby, wnioski i skargi. W dniu 28 listopada 2014 r., z Katedrą Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie, współorganizowało pierwsze cykliczne seminarium o dobrej administracji w więzieniach, skutecznym prawie skazanych do petycji i skargi, z uwzględnieniem specyfiki postępowania karnego wykonawczego. Spotkania są poświęcone kontroli legalności rozstrzygnięć podejmowanych przez administracje więzienne i sądy penitencjarne wobec skazanych. Zaproszeni teoretycy prawa i praktycy z różnych perspektyw dyskutują na temat prawnego charakteru tych rozstrzygnięć, standardu decyzji administracji więziennej i granic jej uznaniowości vs. arbitralności, skuteczności środka odwoławczego oraz następczej sądowej kontroli.

Cyklowi seminariów towarzyszy pytanie o jeden standard dla wszystkich niezależnie od tego, po której stronie muru się znajdują. W rozumieniu Konstytucji RP pozostają oni „każdym”. Dowodem słabości systemu skargowego i braku wzorca kontroli sądowej są zalecenia sformułowane przez Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka z 27.11.2013 r. Temat pierwszego seminarium odnosi się do postępowania toczącego się na skutek wniosków i skarg skazanych na podstawie art. 6 §2 k.k.w., prawnego i faktycznego charakteru reakcji administracji więziennej. Dyskusja w tym temacie pozwoli nam zweryfikować pojęcie „władztwa administracyjnego” i szczególnego stosunku administracyjno-prawnego między państwem a więźniem, uwzględniając współczesne zasady dobrej administracji i standardy praw człowieka. Zastanowimy się także nad granicami uznania administracyjnego i innymi przejawami więziennego władztwa.

Kolejne seminarium odbędzie się w lutym 2015 r., a trzecie w maju 2015 r.

Słowa kluczowe: , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat

Współpracujemy z:
SOS Wioski Dziecięce