ZROZUMIEĆ INNYCH

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH OBCHODÓW EUROPEJSKIEGO ROKU RÓWNYCH SZANS DLA WSZYSTKICH

grantodawca: Wspólnota Europejska za pośrednictwem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
termin realizacji: 01.06.2006 – 31.12.2007
kwota dofinansowania : 81 555 zł
krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Celem projektu “Zrozumieć innych” jest przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej, promocyjnej i edukacyjnej, skierowanej do różnych grup społecznych, mającej za zadanie przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne oraz religię.

W ramach projektu zostaną:

  • przeprowadzone spotkania międzykulturowe w szkołach (40 zajęć) dotyczące zjawiska uchodźstwa, krajów pochodzenia uchodźców mieszkających w Polsce, ich historii, kultury, tradycji – tak aby stworzyć możliwość zapoznania dzieci i młodzieży z inną kulturą i poprzez to zwiększyć wzajemne zrozumienie i akceptację, niezbędną w procesie skutecznej integracji,
  • przeprowadzone spotkania dzieci polskich i cudzoziemskich w przedszkolach (20 zajęć). Mali uchodźcy z ośrodków będą odwiedzać polskie dzieci w przedszkolach, gdzie zorganizowanych zostanie szereg gier i zabaw edukacyjnych, tak aby wzbudzić wzajemne zainteresowanie swoją kulturą, pokazać wzorce otwartych, życzliwych zachowań, zachęcić do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z osobami z innego kręgu kulturowego i religijnego,
  • przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli (2 kursy) na temat uczenia o obecności osób odmiennych kulturowych i etnicznie w polskim społeczeństwie, wzajemnej otwartości, szacunku i w konsekwencji akceptacji,
  • wznowione płyty CD z materiałami dla edukatorów na temat uchodźstwa, migracji oraz tolerancji i otwartości (nakład 500 sztuk). Adresatami płyty są nauczyciele oraz trenerzy organizacji pozarządowych pracujący z młodzieżą. Ostatecznymi beneficjentami dzieci i młodzież szkolna,
  • zostanie także uruchomiona antydyskryminacyjna strona internetowa dla osób dyskryminowanych ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne albo religię, zawierająca opis prawnych instrumentów, które można wykorzystać w walce z dyskryminacją. Forma przekazu tych informacji umożliwia stały dostęp praktycznie nieograniczonej liczbie beneficjentów. Na stronie tej zainteresowana osoba znajdzie wskazówki w jaki sposób walczyć o swoje prawa, jeżeli spotyka się z przejawami dyskryminacji, a także kontakty do organizacji świadczących pomoc w tym zakresie. W razie potrzeby, osoba, która nie będzie w stanie ze względu na trudność sprawy samodzielnie rozwiązać swoich problemów będzie miała możliwość skorzystania z profesjonalnej pomocy “doradcy antydyskryminacyjnego” – prawnika, zatrudnionego w ramach projektu.

W ramach projektu przygotowywana jest wystawa zdjęć pt. “Droga”, poświęcona obecności uchodźców w polskim społeczeństwie, prezentująca losy uchodźców w Polsce, ich codzienne zajęcia, warunki, w których żyją, pracują, uczą się i odpoczywają połączona z opisem ich historii, a także publikacja książkowa pt. “Przewodnik kulturowy”, wyjaśniająca przyczyny uchodźstwa, specyficzną i bardzo złożoną sytuację prawną i faktyczną uchodźców w nowych, przyjmujących ich społeczeństwach, codzienne radości i problemy, z jakimi borykają się zarówno uchodźcy, jak i Polacy, którzy się z nimi stykają w życiu prywatnym i zawodowym oraz przyczyny tych problemów, wynikające z odmienności kulturowych, religijnych, społecznych. Publikacja ta opierać się będzie między innymi na wywiadach z uchodźcami, zawierać będzie analizę socjologiczną zjawiska uchodźstwa na przykładzie różnych grup uchodźców, ze szczególnym naciskiem na uchodźców czeczeńskich w Polsce, a także dotykać będzie zagadnień dotyczących tożsamości kulturowej największej w Polsce – czeczeńskiej grupy uchodźców.

Uroczyste otwarcie wystawy oraz promocja książki będą miały miejsce na konferencji pt. “Polska wobec cudzoziemców” organizowanej 27 listopada br. w Centrum Zielna w Warszawie.

koordynator: Agnieszka Gutkowska

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat