Wszystkie dzieci nasze są II – projekt promowania rodzinnych form opieki zastępczej nad dzieckiem

grantodawca: Urząd Miasta st. Warszawy, Biuro Polityki Społecznej
termin realizacji:1 lutego 2007 – 31 grudnia 2007 
całowite koszty kwalifikowane: 60 650 zł
krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Pomoc dzieciom pozbawionym opieki poprzez propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz świadczenie pomocy prawnej dla rodziców zastępczych z całej Polski. W ramach Projektu planowane jest też przygotowanie ulotki informacyjnej, prowadzenie telefonu interwencyjno-konsultacyjnego oraz specjalistyczne konsultacje prawne.

poszczególne cele: 

Projekt przewiduje:

  • udzielanie porad prawnych przez prawników członków Stowarzyszenia Interwencji Prawnej oraz pod ich kierunkiem przez studentów ostatnich lat wydziału prawa;
  • prowadzenie w siedzibie Stowarzyszenia telefonu informacyjno-interwencyjnego odnośnie kwestii związanych z rodzinnymi formami opieki zastępczej;
  • wydanie ulotki informacyjnej poświęconej problematyce zastępczego rodzicielstwa.

działania podejmowane w ramach Projektu: 

  • Ulotka informacyjna poświęcona problematyce zastępczego rodzicielstwa, skierowana do wszystkich osób zainteresowanych rodzinnymi formami opieki zastępczej;
  • Specjalistyczne konsultacje prawne i pomoc dla beneficjentów Projektu;
  • Telefon informacyjno-interwencyjny, przy którym dyżurować będą prawnicy członkowie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

koordynator: Sabina Stasiak

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat