Wolę zgodę – wykorzystanie mediacji jako skutecznej metody rozwiązywania konfliktów w placówkach edukacyjnych

grantodawca: Dzielnica Wola
termin realizacji: 8.06.2009 – 9.06.2009
wartość projektu: 2900 zł
partnerzy (jeśli są): brak
krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Projekt miał na celu zapoznanie Dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oraz przedszkoli mających siedzibę na terenie Dzielnicy Wola, z różnorodnymi zastosowaniami technik mediacyjnych na terenie prowadzonych przez nich placówek. Uczestnicy szkolenia poznali podstawowe informacje na temat mediacji – jej formy, zasady, przebieg procedury. Przybliżona została też inna forma sprawiedliwości naprawczej, która jest niezwykle efektywna w pracy z młodzieżą – konferencja sprawiedliwości naprawczej. W szkołach, w których Rady Pedagogiczne zdecydują się na rozwiązywanie konfliktów na drodze mediacji, dopełnieniem ich pracy może być wprowadzenie mediacji rówieśniczej. Uczestnicy obejrzeli film pokazujący, jak wygląda szkolenie mediatorów rówieśniczych w Wielkiej Brytanii. Podczas szkoleń prowadzące spotkanie mediatorki przedstawiły własne doświadczenia w zakresie mediacji z nieletnimi sprawcami czynów karalnych. Opowiedziały też o swojej pracy w szkołach objętych projektami realizowanymi przez stowarzyszenie. Duże zainteresowanie wzbudziły sposoby pracy z klasami, gdzie jedna osoba jest wykluczana, a gdzie umiejętnie i twórczo poprowadzona mediacja daje pozytywne skutki.

koordynator: Joanna Kubiak

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat