Wolę zgodę – mediacja w szkole

logo_wspolfinansowanie_z_mst_Warszawy_biale

grantodawca: Miasto st. Warszawy
termin realizacji: 01.04.2014 – 31.12.2014
kwota dofinansowania: 24 512,00 zł
Krótki opis projektu:

Projekt „Wolę zgodę – mediacja w szkole” to kontynuacja działań O-środka Mediacji Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, na rzecz upowszechnienia mediacji w warszawskich szkołach. Mediacja jest promowana jako jedna z najskuteczniejszych metod rozwiązywania konfliktów szkolnych. Inaczej, niż w poprzednich latach działania projektowe obejmą nie tylko dwie konkretne placówki (Gimnazjum nr 46 i ZS-P nr 2), ale również skierowane będą do pedagogów i psychologów szkolnych z placówek oświatowych z siedzibą w Dzielnicy Wola wspierając aktywizację dzielnicowego systemu skutecznego reagowania na konflikt. Poprzednie edycje projektu wskazują na potrzebę pracy nad trwałością efektów projektu. Nacisk na pracę z pedagogami szkolnymi, a nie z całymi Radami Pedagogicznymi spowoduje utrwalenie wiedzy o mediacji u tych osób, do których skonfliktowane strony konfliktów szkolnych trafiają najczęściej. Projekt pozwoli im na lepsze poznanie systemu reagowania na konflikt istniejącego w Mieście st. Warszawa . Działaniami projektowym w dwóch biorących udział w projekcie placówkach zostaną objęci uczniowie oraz rodzice. Ważnym elementem projektu jest cykl warsztatów dla mediatorów rówieśniczych (członków samorządów szkolnych). Projekt wpisuje się w politykę edukacyjną Miasta Stołecznego Warszawy.

Planowane działania:

Szkolenia informacyjne. Pierwszym komponentem projektu są szkolenia informacyjne dla Rad Pedagogicznych. W szkoleniach uczestniczą nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy, pracujący w szkołach w dzielnicy Wola oraz zaproszeni lokalni mediatorzy. Celem tych spotkań  jest poinformowanie uczestników o sposobach zastosowania mediacji w środowisku szkolnym. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły po ukończeniu zajęć będą w stanie zdiagnozować sytuację konfliktową i ocenić, czy dana sprawa nadaje się do mediacji.

Warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej. Kolejnym elementem projektu  są warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej. Zakres tematyczny zajęć to podstawy psychologii konfliktu oraz podstawy mediacji. Warsztaty są prowadzone metodami interaktywnymi dostosowanymi do wieku odbiorców. Podczas warsztatów w  klasach i po rozmowie z wychowawcami  zostanie wybrana grupa uczniów, którzy wezmą udział w szkoleniu mediacyjnym dla mediatorów rówieśniczych. Program szkolenia zbliżony jest do programu szkolenia dorosłych mediatorów, jednak przypadki i ćwiczenia będą dostosowane do doświadczeń i zainteresowań młodzieży.

Warsztaty dla pierwszych klasom szkół gimnazjalnym. Obecny projekt jest wzbogacony o nowy program dedykowany pierwszym klasom szkół gimnazjalnym. Podczas warsztatów młodzi ludzie będą mieli szanse zintegrować się i przygotować na ewentualne konflikty. Będą się uczyć sposobów pokojowego rozwiązywania konfliktów. Program ma charakter prewencyjny.

Warsztaty dla rodziców uczniów. W tej edycji w obu szkołach objętych projektem zostaną przeprowadzone 3-godzinne warsztaty nt. metod rozwiązywania konfliktów dla rodziców. Warsztaty skierowane będą przede wszystkim do rodziców zasiadających w Radach Rodziców i będą prowadzone metodami interaktywnymi.

Konsultacje mediacyjne. Ostatnim elementem projektu są konsultacje mediacyjne, z których mogą korzystać w zależności od potrzeb : uczniowie, nauczyciele oraz kadra pedagogiczna.

Cele projektu: 

Celem projektu jest:

  • pogłębiona promocja rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (w tym promocja istniejących rozwiązań systemowych – listy mediatorów);
  • wprowadzenie w jednej szkole podstawowej projektu, w ramach którego stworzony zostanie system rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji.
  • ugruntowanie w jednym gimnazjum systemu rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji oraz realizacja zadań z zakresu profilaktyki eskalacji konfliktów w klasach pierwszych gimnazjum;
  • zaangażowanie pedagogów szkolnych Dzielnicy Wolaw tworzenie systemu skutecznego reagowania na konflikt – możliwość poznania teorii i praktyki rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji (np. możliwość wspólnego poprowadzenia mediacji z profesjonalnym mediatorem).
  • zaangażowanie samych uczniów w tworzenie systemu poprzez przygotowanie grupy uczniów z najstarszych klas do pełnienia roli mediatorów.
  • zaangażowanie rodziców w proces wspierania systemu.
  • wspieranie i rozwój w Dzielnicach Wola oraz Bemowo sieci szkół, gdzie mediacja jest wiodącą metodą rozwiązywania konfliktów.

Koordynacja:  Joanna Kubiak ( do 26 maja br.) Joanna Figura ( od 27 maja br.)

kontakt: figura.joanna@gmail.com

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat