Szkoła radzenia sobie z przemocą – wychowawczy program przeciwdziałania agresji

grantodawca: Urząd Miasta st. Warszawy
termin realizacji:15 lipca 2007 – 30 listopada 2007 
kwota dofinansowania: 10 400,00 zł
krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Celem projektu jest wypracowanie efektywnego programu szkoleń z zakresu dobrej komunikacji i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów (mediacji) przeznaczonego dla gimnazjów i rozpropagowanie wypracowanego w projekcie modelu szkoleń.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie pilotażowego cyklu szkoleń z zakresu dobrej komunikacji i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów skierowanego do nauczycieli i uczniów klas pierwszych w jednym z warszawskich gimnazjum tj. Gimnazjum Nr 82 im. prof. T. Kotarbińskiego mieszczące się przy ul. Czumy 8 w Warszawie.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli (wychowawców klas i pedagoga szkolnego), szkolenia dla uczniów, a także zostanie wydana broszura na temat projektu.

W ramach podsumowania odbędzie się mini-konferencji dla dyrektorów gimnazjów warszawskich.

koordynator: Joanna Kubiak

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat