Szkoła radzenia sobie z konfliktem

grantodawca: Urząd Miasta st. Warszawy (Biuro Edukacji)
termin realizacji: 01.04.2008 – 15.12.2008 
kwota dofinansowania: 15 000 zł
partnerzy (jeśli są): brak
krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Projekt jest kontynuacją pilotażowego projektu Szkoła radzenia sobie z przemocą – wychowawczy program przeciwdziałania agresji skierowanego do młodzieży gimnazjalnej i realizowanego przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w okresie maj – listopad 2007 również przy wsparciu finansowym Urzędu m. st. Warszawy. Celem realizatorów jest wypracowanie programów systemu szkolenia uczniów i nauczycieli na różnych poziomach edukacji w zakresie rozwiązywania konfliktów bez przemocy, oraz wprowadzanie systemów bezpieczeństwa opartych na mediacji rówieśniczej do szkół polskich. Obecnie realizowany projekt skierowany jest do młodzieży licealnej i realizowany jest w Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie.

Projekt przewiduje przeprowadzenie szkoleń w zakresie dobrej komunikacji, psychologii konfliktu, negocjacji i mediacji skierowanych do młodzieży i nauczycieli. Przewidujemy dwa etapy szkoleń dla młodzieży. Uczniowie wszystkich klas pierwszych liceum wezmą udział w jednodniowych zajęciach podstawowych mającym na celu poinformowanie wszystkich o projekcie. Następnie wyłoniona zostanie grupa uczniów, którzy wezmą udział w szkoleniach drugiego stopnia i będą przygotowywani do pełnienia roli mediatorów w swoich klasach i w szkole. Wybierając te osoby realizatorzy wezmą pod uwagę opinię młodzieży tak, żeby przyszli mediatorzy cieszyli się autorytetem i byli akceptowani przez kolegów.

Młodzi mediatorzy po przejściu 2-dniowego szkolenia we wrześniu 2008 będą do końca roku uczestniczyli w zajęciach mających na celu wdrożenie systemu bezpieczeństwa opartego na mediacji rówieśniczej w szkole.

Ważnym elementem będzie też szkolenie skierowane do Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 79. Szkolenie to ma na celu zapoznanie nauczycieli z możliwościami, jakie daje mediacja w szkole i zachęcenie ich do korzystanie z tego skutecznego narzędzia pracy z konfliktem. Ważnym elementem pracy z Radą Pedagogiczną będzie też wypracowanie wsparcia dla młodych mediatorów.

koordynator: Joanna Kubiak

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat