Szkoła radzenia sobie z konfliktem 2009

grantodawca: Urząd Miasta st. Warszawy (Biuro Edukacji)
termin realizacji: 15.04.209 – 31.12.2009 
kwota dofinansowania: 15 000 zł
partnerzy (jeśli są): brak
krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Projekt jest kontynuacją pilotażowego projektu Szkoła radzenia sobie z konfliktem realizowanego przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w okresie 1.04.2008 – 15.12. 2009 również przy wsparciu finansowym Urzędu m. st. Warszawy. Celem realizatorów jest wypracowanie programów systemu szkolenia uczniów i nauczycieli na różnych poziomach edukacji w zakresie rozwiązywania konfliktów bez przemocy, oraz wprowadzanie systemu rozwiązywania konfliktów opartych na mediacji w szkołach, gdzie realizowane są projekty. Obecnie realizowany projekt nadal realizowany jest w Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie – tym razem głównie w Szkole Podstawowej nr 261.

Projekt przewiduje przeprowadzenie szkoleń w zakresie dobrej komunikacji, psychologii konfliktu, negocjacji i mediacji skierowanych do nauczycieli szkoły podstawowej, oraz przygotowanie scenariuszy lekcji w tym zakresie przeznaczonych dla uczniów szkoły podstawowej (maj – czerwiec 2009), a następnie przeprowadzenie ich we wszystkich klasach w wrześniu 2009. Będziemy też kontynuować pracę z uczniami przygotowanymi przez nas do prowadzenia mediacji w poprzedniej edycji, oraz przeszkolimy kolejną grupę uczniów, będą to przewodniczący klas i ich zastępcy (jesień 2009).

W tej edycji w obu szkołach będzie działał opiekun mediatorów, który zaoferuje pomoc superwizyjną nauczycielom i uczniom zainteresowanym prowadzeniem mediacji w obu szkołach należących do Zespołu Szkół nr 79. Jest to niezwykle ważny element, gdyż celem programu jest nie tylko zaoferowanie społeczności szkolnej szkoleń, ale również pomoc w zastosowaniu nowych narzędzi w rozwiązywaniu konfliktów szkolnych.

 

koordynator: Aleksandra Winiarska

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat