STREFA AKTYWNYCH KOBIET

grantodawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
termin realizacji: 1 września – 30 listopada 2010
wartość projektu: 31 675
kwota dofinansowania: 24 600
krótki opis projektu:

Celem projektu jest promocja idei zarządzania wiekiem oraz przeciwdziałanie stereotypom dotyczącym zatrudnienia kobiet w wieku średnim i starszym. Projekt skierowany jest również do kobiet, które chcą po ukończeniu pięćdziesiątego roku życia rozpocząć ciekawą działalność zawodową lub społeczną.

W ramach projektu powstanie:

  • strona internetowa, która dotyczyć będzie różnych aspektów aktywności zawodowej kobiet po ukończeniu 50 roku życia,
  • publikacja, której przedmiotem będzie analiza przepisów prawnych pod kątem wprowadzania przez polskich pracodawców różnych systemów zarządzania wiekiem
  • informator, który będzie stanowić kompendium wiedzy dla kobiet, chcących skuteczniej korzystać z prawa pracy lub myślących o rozpoczęciu własnej działalności społecznej lub gospodarczej,
  • informator dla pracodawców, który dostarczy im praktycznej wiedzy na temat możliwych na gruncie prawa polskiego rozwiązań sprzyjających zarządzaniu różnorodnością w firmie (w tym wiekiem)
  • strona na portalu społecznościowym Facebook dotycząca zagadnień pracy kobiet +50, która będzie służyła promocji idei zarządzania wiekiem.

 

Strona internetowa projektu: www.kobiety.interwencjaprawna.pl

koordynator: Małgorzata Łojkowska

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat