SPEŁNIONA, SZCZĘŚLIWA, ZATRUDNIONA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 832 905,00 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Okres realizacji: 01.04.2012- 31.05.2014
Koordynator projektu: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Partnerzy:

  • Miasto Stołeczne Warszawa / Dzielnica Targówek
  • Fundacja MAMA

CEL PROJEKTU:

Projekt zakłada działania zmierzające do reintegracji zawodowej, kształcenia umiejętności społecznych kobiet pozostających poza rynkiem pracy, wspiera ich samodzielność, uczy orientacji na rynku pracy (również elastycznych form zatrudnienia), daje możliwość treningu pracy, oferuje porady prawne (prawa pracownicze w kontekście równości płci), uczy analizy bilansu posiadanego potencjału, wzmaga poczucie siły sprawczej osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym. W projekcie metodą warsztatową zostaną omówione techniki rekrutacji (nowe trendy), umiejętność stwarzania pozytywnego kontaktu z pracodawcą przy prowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej. Zajęcia prowadzone będą m.in. przy wykorzystaniu dostępu do Internetu, wzmagając znaczenie technologii informatycznych jako narzędzi poznawczych i edukacyjnych.

Działania projektowe obejmują:

  • Program Rozwoju Osobistego
  • Warsztaty Aktywizujące Mamy
  • Doradztwo prawne, poradnictwo rodzinne
  • Trening pracy-trenuję, pracuję!
  • Wizyty studyjne o charakterze praktycznym w firmach/ przedsiębiorstwach
  • Staż zawodowy-reintegracja zawodowa

ODBIORCY

30 kobiet, które otrzymają możliwość rozwoju osobistego, podniesienia umiejętności budowania relacji i efektywnej autoprezentacji w kontaktach z potencjalnym pracodawcą, jak również możliwość 3-miesięcznego stażu zawodowego.

Koordynatorka: Aleksandra Zając

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat