Rozwój instytucjonalny SIP

Grantodawca: Stowarzyszenie Sieć obywatelska – Watchdog Polska

Termin realizacji: 1.02.2015-31.12.2015

Kwota dofinansowania: 30 000 zł

Krótki opis projektu:

Od lutego do listopada 2015 r. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej realizuje projekt ukierunkowany na rozwój instytucjonalny organizacji. Przedsięwzięcie to stanowi kontynuację działań podjętych przez nas w 2013 r.

Główne celami projektu to pozyskanie i utrzymanie zwolenników oraz rozwinięcie lepszej współpracy SIP z biznesem.

Dlaczego te działania uznaliśmy za ważne? Wyzwania, jakie stoją przed naszą organizacją, są typowe dla organizacji grupujących ekspertów w danej dziedzinie, bazujących na działaniach merytorycznych. W takich przypadkach często zdarza się, że do pewnego momentu zaniedbywana jest komunikacja zewnętrzna, promocja i upowszechnianie działań. W efekcie marka SIP – mimo iż znana w środowisku pozarządowym (polskim i zagranicznym), władz publicznych, a przede wszystkim wśród naszych klientów – niewiele mówi tzw. szerokiej opinii publicznej, w tym potencjalnym darczyńcom. Przekłada się to negatywnie na możliwości sprawnego funkcjonowania organizacji. W praktyce oznacza uzależnienie od jednego źródła dochodu – funduszy grantowych, przede wszystkim unijnych. Tymczasem dywersyfikacja źródeł przychodów, w naszym przypadku, oznacza stabilność w udzielaniu przez nas bezpłatnej pomocy prawnej osobom, które jej bardzo potrzebują. Zaś dzięki sprawnej komunikacji zewnętrznej wzmacniamy nasze działania rzecznicze, pozyskując dla nich szerszą publiczność i w ten sposób dodatkowo (poza argumentami merytorycznymi) wpływanie na decydentów.

W trakcie realizacji projektu podejmiemy następujące działania: nawiązanie kontaktów z firmami, m.in. w celu pozyskiwania funduszy na działalność (fundraising korporacyjny), opracowanie koncepcji i pilotażu wolontariatu pracowniczego, przebudowa strony internetowej, zorganizowanie 10-lecia działalności SIP, opracowanie 3-letniej strategii rozwoju organizacji.

Realizacja projektu przyczyni się do poszerzenia grupy zwolenników Stowarzyszenia o nowych adresatów naszych działań: przedstawicieli biznesu. Przyczynić się to ma w dłuższej perspektywie do dywersyfikacji źródeł przychodów organizacji. Zakładamy, że rozpoczęcie współpracy z biznesem w kolejnych latach przełoży się na pozyskanie dodatkowych funduszy na naszą działalność. Przebudowa strony, organizowanie wydarzeń, kontakty z mediami pozwolą nam ugruntować markę SIP jako organizacji eksperckiej. To wszystko przełoży się na stabilizację naszej działalności, co oznacza stabilną, systemową pomoc prawną dla grup dyskryminowanych.

 

Koordynatorka: Klara Sołtan-Kościelecka

logo-trust
Projekt realizowany jest ze środków Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat