Równościowy samorząd

miasto-st-warszawa-150x77

grantodawca: Miasto Stołeczne Warszawa
termin realizacji: 1 października 2013r – 31 grudnia 2013r
kwota dofinansowania : 37.650,00 zł
partnerzy: Instytut Spraw Publicznych,  Stowarzyszeniem Lambda Warszawa
Krótki opis projektu:

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wraz z Instytutem Spraw Publicznych i Stowarzyszeniem Lambda Warszawa realizują projekt polegający  na opracowaniu i przeprowadzeniu cyklu szkoleń i seminariów poświęconych tematyce antydyskryminacji dla pracowników warszawskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia.

Adresatem projektu są osoby zatrudnione w jednostkach samorządu warszawskiego. Szczególny nacisk położony jest na zmianę wiedzy i świadomości dotyczącej zjawiska dyskryminacji i przeciwdziałania jej w grupie osób zatrudnionych w Wydziałach Spraw Społecznych i Zdrowia dla dzielnic m. st. Warszawy oraz w Ośrodkach Pomocy Społecznej.

W  projekcie weźmie udział około 150 osób zatrudnionych w jednostkach samorządu warszawskiego.  Wezmą one udział w przygotowanych dla nich dwudniowych szkoleniach antydyskryminacyjnych, dzięki którym nabędą wiedzę o mechanizmach i zjawisku dyskryminacji, aktach prawnych chroniących przed dyskryminacją, umiejętności rozpoznawania, reagowania na dyskryminację oraz przeciwdziałania jej.

Po odbytych szkoleniach urzędnicy wezmą udział w wybranych seminariach dotyczących dyskryminacji ze względu na: kolor skóry, pochodzenie etniczne lub narodowe, niepełnosprawność, orientację seksualną, wiek, płeć, religię lub wyznanie, światopogląd lub bezwyznaniowość.

Celem projektu, który realizowany będzie do końca roku 2013, jest zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji osób zatrudnionych w jednostkach samorządu warszawskiego.

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat