Równościowy samorząd II

logo_wspolfinansowanie_z_mst_Warszawy_biale

grantodawca: Miasto Stołeczne Warszawa
termin realizacji: 1 czerwca 2014r – 30 listopada 2014r
kwota dofinansowania: 38.800,00 złotych
partnerzy: Instytut Spraw Publicznych,  Stowarzyszeniem Lambda Warszawa
Krótki opis projektu:

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wraz z Instytutem Spraw Publicznych i Stowarzyszeniem Lambda Warszawa realizują drugą edycję projektu polegającego na opracowaniu i przeprowadzeniu cyklu szkoleń i seminariów poświęconych tematyce antydyskryminacji dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy

Adresatem projektu są osoby zatrudnione w jednostkach samorządu warszawskiego. Szczególny nacisk położony jest na zmianę wiedzy i świadomości dotyczącej zjawiska dyskryminacji i przeciwdziałania jej w grupie osób posiadających najczęstszy kontakt z osobami z grup narażonych na dyskryminację, tj. zatrudnionych w Wydziałach Spraw Społecznych i Zdrowia dla dzielnic m. st. Warszawy, Wydziałach Obsługi Mieszkańców, w Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz w Straży Miejskiej.

W  projekcie weźmie udział około 150 osób zatrudnionych w jednostkach samorządu warszawskiego.  Wezmą one udział w przygotowanych dla nich dwudniowych szkoleniach antydyskryminacyjnych, dzięki którym nabędą wiedzę o mechanizmach i zjawisku dyskryminacji, aktach prawnych chroniących przed dyskryminacją, umiejętności rozpoznawania, reagowania na dyskryminację oraz przeciwdziałania jej.

Po odbytych szkoleniach urzędnicy wezmą udział w wybranych seminariach dotyczących dyskryminacji ze względu na: kolor skóry, pochodzenie etniczne lub narodowe, niepełnosprawność, orientację seksualną, wiek, płeć, religię lub wyznanie, światopogląd lub bezwyznaniowość.

Celem projektu, który realizowany będzie do końca roku 2014, jest zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji osób zatrudnionych w jednostkach samorządu warszawskiego.

 

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat