Równi i Bezpieczni

 

logotypy-rowni-i-bezpieczni

grantodawca: Program Obywatele dla Demokracji,  finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wdrażany przez Fundację im. Stefana Batorego
termin realizacji: 01.03.2014 – 30.04.2016
kwota dofinansowania: 350 000,00
partnerzy: Stowarzyszenie Lambda Warszawa

Krótki opis projektu:

Projekt dotyczy osób doświadczających przestępstw motywowanych uprzedzeniami ze względu na etniczność, narodowość i orientację seksualną.

W trakcie jego realizacji przewidziano oferowanie wsparcia osobom pokrzywdzonym (porady prawne, monitorowanie procesów sądowych), przeprowadzenie szkoleń zwiększających potencjał organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem przestępstwom z uprzedzeń, organizowanie wspólnych działań w ramach porozumienia (koalicji) i prowadzenie działań rzeczniczych (wpływanie na kształtowanie polityk publicznych w tym zakresie).

Planowane działania:
koordynowanie prac Koalicji przeciwko przestępstwom motywowanym uprzedzeniami

 • cztery dwudniowe spotkania rocznie, połączone ze szkoleniami wzmacniającymi organizacje członkowskie merytorycznie
 • bieżące monitorowanie sytuacji, wypracowanie wspólnych stanowisk w bieżących sprawach i działaniach rzeczniczych, podejmowanie działań na rzecz wypracowania rozwiązań systemowych związanych z ochroną i udzielaniem wsparcia osobom doznającym przestępstw motywowanych uprzedzeniami
 • współpraca z Koalicją na Rzecz Równych Szans

poradnictwo prawne

 • poradnictwo prawne skierowane do osób o innej etniczności i narodowości oraz osób LGBT – poradnictwo w siedzibach organizacji oraz za pośrednictwem kanałów elektronicznych (e-mail, skype, telefon)
 • w uzasadnionych przypadkach –  uczestnictwo w postępowaniach
 • pomoc i wsparcie prawników/prawniczek dla organizacji wchodzących w skład Koalicji

monitorowanie procesów sądowych dotyczących przestępstw motywowanych uprzedzeniami

 • uczestnictwo w postępowaniach sądowych w sprawach o przestępstwa motywowane uprzedzeniami i ich monitorowanie
 • w kluczowych sprawach przyłączanie się do postępowań jako organizacja społeczna

rzecznictwo dotyczące przestępstw motywowanych uprzedzeniami

 • uczestnictwo w pracach ciał konsultacyjno-doradczych
 • spotkania z decydentami
 • udział w konferencjach i zabieranie w ich trakcie głosu
 • konsultowanie dokumentów (politycznych, rządowych, projektów aktów prawnych, strategii, programów)

Cele projektu: 

 • zwiększenie świadomości osób odpowiadających za stanowienie prawa oraz policji, sądów i prokuratury w zakresie przyczyn i skutków przestępstw motywowanych uprzedzeniami wobec osób o innej etniczności/ narodowości i osób LGBT, poprawienie ich traktowania przez organa ścigania i sprawiedliwości
 • zwiększenie kompetencji osób odpowiadających za świadczenie poradnictwa prawnego dla osób o innej etniczności/narodowości i osób LGBT dzięki uczeniu się od siebie organizacji i wymianie doświadczeń
 • poprawienie współpracy pomiędzy organizacjami zajmujących się zwalczaniem przestępstw motywowanych uprzedzeniami

Koordynatorka:  Ewa Grzegrzółka

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat