Rodzinne Domy Dziecka – wsparcie prawne

grantodawca: Fundacja im. Stefana Batorego, w ramach programu “Edukacja Prawna 2008, Prawo w interesie publicznym”
termin realizacji: 1 kwietnia 2008 r. – 31 marca 2009 r.
całkowite koszty kwalifikowane: 22 580 zł
kwota dofinansowania : 17 000 zł

krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Cel Projektu:
Głównym celem Projektu jest pomoc pracownikom rodzinnych domów dziecka poprzez:

 • Rozpoznanie i analizę najczęstszych problemów prawnych związanych z działalnością rodzinnych domów dziecka,
 • Podwyższenie świadomości prawnej obywateli związanej z rodzinnymi domami dziecka,
 • Lobbowanie zmian w prawie ułatwiających prowadzenie rodzinnego domu dziecka.

Poszczególne cele:

 • Udzielanie konsultacji prawnych w różnych formach,
 • Litygacja strategiczna ważnych spraw precedensowych,
 • Formułowanie opinii w sprawie projektowanych programów polityki społecznej oraz zmian w prawie w sprawie ustaw o rodzinnych domach dziecka,
 • Zbieranie informacji (monitorowanie) i opublikowanie raportu na stronie internetowej na podstawie doświadczeń z projektu i wcześniejszych, z wnioskami dotyczącymi zmian. Na tej podstawie lobbowanie konkretnych zmian w prawie.

Działania podejmowane w ramach Projektu:

 • Poradnictwo prawne w formie konsultacji osobistych, telefonicznych i e-mailowych,
 • Prowadzenie spraw precedensowych (litygacja strategiczna),
 • Reprezentacja w postępowaniu sądowym przez współpracujących ze Stowarzyszeniem radców prawnych specjalizujących się w prawie pracy,
 • Opracowanie raportu dotyczącego funkcjonowania rodzinnych domów dziecka, jego publikacja oraz elektroniczna dystrybucja.

Koordynator: Agnieszka Kwaśniewska

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat