Grant instytucjonalny – program Demokracja w Działaniu

logo-fundacja-batorego

grantodawca: Program Demokracja w Działaniu finansowany ze środków Fundacji Batorego i Open Society Foundations
termin realizacji: 01.11.2016 – 31.10.2017
kwota dofinansowania: 100 000 zł

Krótki opis projektu:

Dotacja przeznaczona jest na dwa podstawowe działania:

  • wsparcie prowadzenia nieodpłatnego poradnictwa prawnego oraz integracyjnego dla cudzoziemców, będącego uzupełnieniem i wkładem własnym do innych projektów prowadzonych przez SIP,  co przyczyni się do zwiększenia dostępności cudzoziemców do specjalistycznego interdyscyplinarnego poradnictwa i wsparcia, w tym obejmującego osoby doświadczające różnych form dyskryminacji czy przestępstw motywowanych uprzedzeniami ze względów rasistowskich, a także podniesienia wiedzy i świadomości prawnej w zakresie przysługującej ochrony prawnej w sytuacji wystąpienia ww. problemów.
  • zatrudnienie osoby, która będzie zajmowała się budowaniem relacji z biznesem i poprawą komunikacji zewnętrznej SIP, a także fundraisingiem i działalnością odpłatną pożytku publicznego. Celem tych działań będzie pozyskanie nowych instytucji wspierających ze sfery biznesu, by móc kontynuować prowadzenie nieodpłatnego poradnictwa prawnego na rzecz grup docelowych, na rzecz których działa SIP, w tym przede wszystkim cudzoziemców, co przyczyni się do zapewnienia trwałości w prowadzeniu tego rodzaju wsparcia i uniezależnieniu go w pewnym przynajmniej stopniu od środków zdobywanych przez SIP z różnego rodzaju dotacji.

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat