PRAWO W DZIAŁANIU

grantodawca: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Departament Pożytku Publicznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
termin realizacji:1 stycznia 2007 – 31 grudnia 2007
kwota dofinansowania: 68 312,80 zł
krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Celem programu jest:

  • przeszkolenie służb publicznych: kuratorów i policjantów z wybranych zagadnień prawa, ochrony ofiar przemocy domowej i mediacji oraz
  • przygotowanie ich do pełnienia roli rzeczników obywateli.

W codziennej pracy policjanci i kuratorzy spotykają się z ludźmi, którzy często znajdują się w trudnej sytuacji osobistej, rodzinnej lub bytowej, bywają skonfliktowani z najbliższymi, sąsiadami, a także z otoczeniem, borykają się niewyjaśnionymi problemami, które wpływają na ich relacje z innymi osobami. Czasem dobra i trafna porada prawna, wyjaśnienie sytuacji obywatela oraz możliwości, jakie daje mu prawo, aby w samodzielny sposób wpłynął na napotkane trudności pozwala uporać się z codziennymi problemami. Poprzez poinformowanie obywateli o ich uprawnieniach, obowiązkach i możliwościach reagowania na dany problem, służby publiczne przywiałyby się do poprawy ich sytuacji.

W ramach realizowanego programu prawnicy Stowarzyszenia:

  • przeprowadzili szkolenia dla 200 funkcjonariuszy służb patrolowo-interwencyjnych, 120 dzielnicowych i kierowników rewirów, 40 funkcjonariuszy ze służb dochodzeniowo-śledczych,
  • przeprowadzili szkolenia dla 40 kuratorów sądów warszawskich,
  • udzielili 56 porad w ramach Punktu konsultacyjnego,
  • wystąpili do Komendanta Stołecznego Policji i Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie stosowania mediacji w postępowaniu przygotowawczym przez policjantów,
  • nawiązali kontakt z pięcioma dzielnicowym w celu współpracy przy korzystaniu z mediacji na etapie postępowania przygotowawczego lub z mediacji cywilnych, rodzinnych, sąsiedzkich,
  • opracowali ulotkę o mediacji w sprawach cywilnych, karnych i dla nieletnich; ulotki zostały przekazane do Komendy Stołecznej Policji, kuratorów sądów warszawskich oraz innych służb publicznych i społecznych i do organizacji pozarządowych,
  • opracowali broszurę “Prawa człowieka w działaniu. Dobre praktyki w policji”.

koordynator: Maria Niełaczna

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat