Prawnicy uchodźcom II

grantodawca: Fundusz, Azylu, Migracji i Integracji i budżetu Państwa

termin realizacji: lipiec 2015 – czerwiec 2016

kwota dofinansowania partnerstwa: 1 996 345,25 zł

partnerzy: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Caritas Archidiecezji Białostockiej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – Klinika Prawa UW, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa.

Krótki opis projektu:

Realizacja projektu „Prawnicy uchodźcom II” wynika z konieczności świadczenia profesjonalnej pomocy prawnej dwóm szczególnie wrażliwym grupom cudzoziemców, wymagających dostępu do porad prawnych: osobom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz osobom w procedurach powrotowych.

Celem projektu jest:

  1. Poprawa warunków przyjmowania uchodźców i usprawnienie procedury o nadanie statusu uchodźcy poprzez poprawę dostępu do poradnictwa prawnego oraz informacji prawnej dla osób starających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców umieszczonych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców oraz osób z grup szczególnie wrażliwych.
  2. Zapewnienie ochrony przestrzegania praw cudzoziemców, w sprawie których trwa postępowanie odnośnie powrotu do kraju pochodzenia (czyli w tzw. postępowaniach powrotowych) poprzez świadczenie nieodpłatnej pomocy i informacji prawnej.

Przewiduje się udzielenie wysokiej jakości porad prawnych dla 1470 osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w 2850 sprawach) oraz dla 370 osób będących w procedurach powrotowych (w 600 sprawach).

Główne działania realizowane w ramach projektu:

  1. Działanie 1: Świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej w procedurze o nadanie statusu uchodźcy
  2. Działanie 2: Świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej w procedurze powrotowej
  3. Działanie 3: Seminaria dla studentów-wolontariuszy
  4. Działanie 4: Informacja prawna oraz Centrum Wolontariatu

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat