Prawnicy na rzecz rodziny – poradnictwo prawne dla rodzin zastępczych

grantodawca: projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe 2004 “Zwiększenie świadomości społecznej oraz organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu”
termin realizacji:1 lutego 2007 – 30 listopada 2007
jednostka finansująco-kontraktująca: Fundacja Fundusz Współpracy
cel projektu:

Pomoc dzieciom pozbawionym opieki poprzez propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz świadczenie pomocy prawnej dla rodziców zastępczych z całej Polski. W ramach projektu planowane jest też przygotowanie ulotki informacyjnej, broszury prawnej oraz strony internetowej poświęconej problematyce zastępczego rodzicielstwa. Prawnicy zatrudnieni przy projekcie będą nadto monitorowali przestrzeganie prawa, po czym opracują raport z propozycjami zmian i będą zajmowali się lobowaniem wprowadzenia tych zmian w życie.

poszczególne cele:

Głównym celem Projektu jest pomoc dzieciom osieroconym lub pozbawionym opieki poprzez:

 • Rozpoznanie i analizę  najczęstszych problemów prawnych związanych z rodzicielstwem zastępczym,
 • Ochronę praw dzieci pozbawionych opieki oraz osób roztaczających nad nimi opiekę zastępczą (rodziców zastępczych),
 • Podwyższenie świadomości prawnej obywateli związanej z zastępczym rodzicielstwem,
 • Lobbowanie zmian w prawie ułatwiających zastępcze rodzicielstwo,
 • Propagowanie idei rodzinnych form opieki zastępczej,
 • Udzielanie porad prawnych,
 • Wydanie ulotki informacyjnej, poradnika prawnego i stworzenie strony internetowej,
 • Litygację strategiczną,
 • Formułowanie opinii w sprawie w sprawie projektowanych programów polityki społecznej oraz zmian w prawie,
 • Przeprowadzanie interwencji,
 • Przygotowanie do podobnej pracy 10 wolontariuszy,
 • Zbieranie informacji (monitorowanie) i opublikowanie raportu na stronie internetowej o źle funkcjonujących przepisach prawnych i złej praktyce utrudniającej zastępcze rodzicielstwo, z wnioskami dotyczącymi zmian. Na tej podstawie lobbowanie konkretnych zmian w prawie.

działania podejmowane w ramach projektu: 

 • Wydanie ulotki i broszury informacyjnej (poradnika prawnego) oraz strony internetowej poświęconej tematyce zastępczego rodzicielstwa,
 • Specjalistyczne konsultacje prawne i pomoc dla beneficjentów Projektu,
 • Monitorowanie przestrzegania i funkcjonowania prawa poprzez analizę konkretnych przypadków (case-study) oraz opracowanie i lobbowanie niezbędnych zmian w prawie ułatwiających funkcjonowanie rodzinnej opieki zastępczej,
 • Przygotowanie i przeszkolenie wolontariuszy zainteresowanych tematyką zastępczego rodzicielstwa do pracy prawnika zajmującego się tematyką rodzinnej opieki zastępczej.

koordynator: Sabina Stasiak

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat