Pracownicy bez granic (Employees Beyond Borders)

visegrad_fund_logo_blue150

Projekt “Pracownicy bez granic” (Employees Beyond Borders) jest kolejnym projektem mającym na celu monitoring implementacji,  efektywności i celowości  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady  2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidującej  minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich (tzw. dyrektywy „sankcyjnej”) – tym razem od strony pracodawców.  Stowarzyszenie Interwencji Prawnej jest liderem projektu, w którym uczestniczą również Węgry, Słowacja oraz Czechy.

Projekt opiera się na przeprowadzeniu badań  (jakościowych i ilościowych) wśród  pracodawców  zatrudniających migrantów, pracowników  agencji zatrudnienia oraz reprezentantów związków  zawodowych w czterech państwach  Grupy Wyszehradzkiej. Wyniki badań  zostaną opublikowane w 4 krajowych  oraz 1 międzynarodowym raporcie zawierającym rekomendacje co do zmian legislacyjnych zarówno na poziomie narodowym, jak i europejskim. Dodatkowo projekt służy wzmocnieniu współpracy pomiędzy organizacjami z państw Grupy Wyszehradzkiej.

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat