Powrót do domu. Program dla zakładów poprawczych dla nieletnich

Wraz z Polskim Centrum Mediacji prowadziliśmy projekt finansowany ze środków programu PHARE 2003 Wzmocnienie systemu wymiaru sprawiedliwości mający na celu wprowadzenie w zakładach poprawczych sesji naprawczych z udziałem nieletnich. Nosi on tytuł: Powrót do domu – zastosowanie sprawiedliwości naprawczej w integracji społecznej nieletnich sprawców czynu karalnego i skierowany jest do nieletnich przebywających w zakładach poprawczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych lub podopiecznych kuratorów sądowych. Główne działania, przewidziane w ramach projektu, to:

  • przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla osób pracujących z nieletnimi, przygotowujących ich do udziału w sesjach sprawiedliwości naprawczej oraz pracy z nieletnimi w oparciu o ideę sprawiedliwości naprawczej;
  • przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla mediatorów – koordynatorów sesji naprawczych, przygotowujące do prowadzenia sesji sprawiedliwości naprawczej; w ramach programu zostanie także przeprowadzonych kilka sesji naprawczych.

Udział nieletnich w sesjach sprawiedliwości naprawczej pomoże im w zrozumieniu szkody i krzywdy, jakie wyrządzili, i wzięciu na siebie odpowiedzialności za swoje czyn. Opracowanie – wspólnie z nieletnim, jego rodziną oraz środowiskiem lokalnym – programu chroniącego przed powrotem do przestępczości da młodemu człowiekowi możliwość normalnego uczestnictwa w życiu społecznym.

koordynator: Maria Niełaczna

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat