Porozmawiajmy o tym, co nas łączy – promocja mediacji międzykulturowej w szkole

 

grantodawca: Ministerstwo Edukacji Narodowej

termin realizacji: 29.11.2012 – 31.12.2013

wartość projektu:  50 200 zł

wartość dotacji: 44 900 zł

krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Projekt ma na celu promocję mediacji, jako efektywnego sposobu rozwiązywania konfliktów w szkołach województwa mazowieckiego do których uczęszczają uczniowie cudzoziemcy. W tym celu zostanie zrealizowany 15 minutowy film promocyjno-instruktarzowy ilustrujący mediację. Film stanie się przyczynkiem do rozmowy na temat różnic kulturowych i różnych sposobów rozwiązywania konfliktów, w tym mediacji. Będzie mógł zostać wykorzystany do pracy z uczniami w ramach godzin wychowawczych, pracy z nauczycielami i rodzicami. Rezultatem twardym projektu będzie produkcja 2,5 tysiąca płyt, z których 2 230 szt. zostanie dostarczonych do szkół w województwie mazowieckim. Dystrybucja będzie prowadzona przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty oraz Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

koordynator: Joanna Kubiak

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat