Poradnictwo prawne i integracyjne dla uchodźców i migrantów z grup szczególnie wrażliwych

 

 

 

 

Grantodawca: projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie (konkurs WIEM), realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji

Termin realizacji: czerwiec–listopad 2017

Kwota dofinansowania : 44 000 zł

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest wsparcie procesu integracji migrantów, w tym uchodźców, przede wszystkim z Warszawy i okolic, poprzez oferowanie im interdyscyplinarnego poradnictwa: prawnego, integracyjnego oraz pomocy tłumaczeniowej.

Wsparcie SIP skierowana będzie do osób szczególnie wrażliwych, najbardziej narażonych na wykluczenie (ofiary przemocy, w tym także przestępstw motywowanych uprzedzeniami; samotni rodzice; wielodzietne rodziny; dzieci bez opieki; osoby przewlekle chore i straumatyzowane oraz migranci wykorzystywani przez pracodawców), dlatego w większości przypadków pracownicy będą udzielać pomocy w zespołach interdyscyplinarnych: prawnik, doradca integracyjny oraz wolontariusze-tłumacze wspierający cudzoziemców w terenie.

Koordynator: Małgorzata Wolf

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat