POMYSŁ NA KONFLIKT- mediacje rówieśnicze w Gruzji

program-RITA

Grantodawca: projekt finansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji
Czas realizacji: 10.01.2015- 10.07.2015
Kwota dofinansowania: 38 000,00

Krótki opis projektu:

Projekt „Pomysł na konflikt – mediacje rówieśnicze” to kolejne z działań O-środka Mediacji Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, na rzecz upowszechnienia mediacji.
Projekt tym razem będzie realizowany w Gruzji. Partnerami projektu są dwie organizacje gruzińskie “Kartlosi” oraz Mediation Center .

Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie systemu rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji w szkołach w Gruzji co w rezultacie przyczyni się do wzmocnienia kultury dialogu, komunikacji, współpracy i szacunku dla odmienności.

W ramach projektu 16 mediatorów gruzińskich zostanie przygotowanych do roli edukatorów w zakresie mediacji rówieśniczej, a następnie przeszkoleni edukatorzy przeprowadzą cykl szkoleń mediacyjnych w 8 gruzińskich szkołach.

Działania projektowe

Projekt zakłada realizację następujących działań:

  1. Szkolenie edukatorów mediacji rówieśniczych

przeszkolenie 16 edukatorów / mediatorów w zakresie mediacji rówieśniczych

Szkolenie edukatorów obejmować będzie 40 godz. warsztatów. Po ukończeniu szkolenia edukatorzy współpracować będą ze szkołami w zakresie wdrażania programów mediacji szkolnej

  1. Szkolenia mediacyjne w szkołach.

W ramach projektu przeszkoleni edukatorzy przeprowadzą zajęcia w 8 szkołach regionu Shida Kartli. Dzięki nim uczniowie, rodzice i kadry szkolne dowiedzą się, czym jest mediacja i jak ją skutecznie stosować.

Projekt szkolny obejmować będzie:

  • spotkania informacyjne dla kadry pedagogicznej
  • warsztaty dla dzieci z rozwiązywania konfliktów
  • warsztat dla rodziców
  • warsztatów dla mediatorów rówieśniczych liczba uczestników 16 osób
  • superwizje dla mediatorów rówieśniczych.
  1. Konkurs filmowy „Mediacja w szkole- jak to działa?”

Celem konkursu jest wzmocnienie motywacji szkolnych mediatorów na rzecz pracy, którą wykonują oraz promocja mediacji w środowisku lokalnym. Szkolni mediatorzy bazując na swoim doświadczeniu w mediacji oraz obserwacji życia i konfliktów szkolnych mają przygotować krótki – 10 min film prezentujący zastosowanie mediacji w ich codziennych sprawach. Kryteria oceny będą przygotowanie i znane dzieciom zanim zaczną pracować. Najważniejszym kryterium będzie przedstawienie praktycznego zastosowania mediacji z dziecięcego punktu widzenia. 3 z 8 filmów zostaną nagrodzone materiałami edukacyjnymi dla szkół. Postaramy się aby nagrodzone prace wraz z relacją z konferencji.

  1. Konferencja podsumowująca

Podczas konferencji nastąpi rozdanie certyfikatów ukończenia programu edukacyjnego.

Rozdanie certyfikatów ukończenia szkolenia dot. Mediacji rówieśniczych dla profesjonalnych mediatorów oraz referencji dla edukatorów w projekcie. Zaproszeni goście: reprezentacje 8 szkół, edukatorzy, mediatorzy rówieśniczy, rodzice, lokalne media i przedstawiciele władz lokalnych, partnerskie organizacje pozarządowe zajmujące się szeroko rozumianą edukacją i wsparciem młodzieży.

  1. Podręcznik „ABC mediatora rówieśniczego”

W ramach projektu zostanie przygotowany podręcznik młodego mediatora pt. „ABC mediatora rówieśniczego”. Podręcznik dedykowany jest mediatorom rówieśniczym przeszkolonym w ramach projektu. Będzie służył im pomocą w stawianiu pierwszych kroków mediacyjnych.

 

Koordynacja projektu:
Joanna FIGURA- koordynacja merytoryczna
Magdalena RAMOS- koordynacja finansowo-organizacyjna

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat