Pomysł na konflikt – mediacja w szkole

grantodawca: Urząd Miasta st. Warszawy (Biuro Edukacji)
termin realizacji: 15.08.2010 – 31.12.2010 
kwota dofinansowania: 15 160 zł
partnerzy (jeśli są): brak
krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Celem projektu jest stworzenie w Gimnazjum nr 48 na Warszawskiej Woli systemu rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji. Projekt obejmuje przeprowadzenie szkoleń w zakresie psychologii konfliktu, komunikacji interpersonalnej, negocjacji i mediacji. Dzięki nim uczniowie wszystkich klas dowiedzą się, czym jest mediacja, podobnie wszyscy nauczyciele, a także pracownicy pionu administracyjnego.

Uczniowie gimnazjum przejdą dwugodzinne warsztaty, obejmujące ćwiczenia i dyskusje z zakresu psychologii konfliktu i komunikacji interpersonalnej, m.in. w oparciu o gry dydaktyczne i film szkoleniowy.

Istotnym elementem projektu są również szkolenia skierowane do Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 48. Ich celem jest zapoznanie nauczycieli z zasadami i technikami konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Program warsztatów obejmuje ćwiczenia z zakresu komunikacji interpersonalnej i psychologii konfliktu oraz dyskusje na temat specyfiki konfliktów szkolnych i ich rozwiązywania.

Ponadto grupa nauczycieli weźmie udział w 12-godzinnym szkoleniu drugiego stopnia, którego program obejmuje pogłębioną wiedzę na temat procedury i faz mediacji, psychologii konfliktu i z zakresu dobrej komunikacji.

W trakcie trwania projektu zapewnione zostaną konsultacje opiekuna mediatorów szkolnych.

 

koordynator: Ilona Miller – Groniecka

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat