Pomysł na konflikt III

wspolfinansowanie_z_syrenka_biale_tlo_maleProjekt jest kontynuacją projektu “Pomysł na konflikt II” skierowanego do młodzieży gimnazjalnej oraz uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej, realizowanego przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w okresie kwiecień – grudzień 2011 również przy wsparciu finansowym Urzędu m. st. Warszawy. Celem realizatorów jest wprowadzenie do dwóch szkół podstawowych rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 80 i w Szkole Podstawowej nr 214 z oddziałami integracyjnymi na warszawskich Bielanach.

Projekt obejmuje przeprowadzenie szkoleń w zakresie komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu, mediacji i negocjacji skierowanych do dzieci, młodzieży i nauczycieli.

Najmłodsi uczestnicy projektu, czyli uczniowie klas I – III szkoły podstawowej wezmą udział w dwugodzinnych warsztatach opartych na programie „Ja się nie biję”. Uczniowie dowiedzą się, jakie są skutki agresywnych zachowań i poznają alternatywne, pokojowe sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Młodzież ostatnich klas szkoły podstawowej weźmie udział w dwugodzinnych zajęciach obejmujących m.in. ćwiczenia i dyskusje z zakresu psychologii konfliktu i komunikacji interpersonalnej. Warsztaty są prowadzone przy użyciu materiałów multimedialnych, z zastosowaniem metod aktywizujących (scenki, burza mózgów, gry, praca w grupach i indywidualna).

Podczas zajęć dla klas V i VI realizatorzy projektu wraz z wychowawcami wybiorą uczniów, którzy w ramach zajęć Klubu Mediatora przejdą zaawansowane szkolenie mediacyjne (symulacje mediacji). Bazując na doświadczeniach poprzednich projektów zapewnimy mediatorom szkolnym konsultacje opiekuna mediatorów szkolnych tak, by mogli stosować nabytą na szkoleniach wiedzę w praktyce. Celem projektu jest również nawiązanie współpracy między szkołami biorącymi udział w projekcie i wymiana doświadczeń między mediatorami rówieśniczymi – uczestnikami Klubu Mediatora.

Ważnym elementem są też szkolenia skierowane do Rad Pedagogicznych obu szkół. Mają one na celu zapoznanie nauczycieli z zasadami i technikami konstruktywnego rozwiązywania konfliktów – przede wszystkim takich, z jakimi spotykają się w codziennej pracy w szkole. Program obejmuje warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej i psychologii konfliktu oraz dyskusje na temat specyfiki konfliktów szkolnych i ich rozwiązywania.

Podczas szkoleń zostanie wyłoniona grupa nauczycieli, którzy przejdą pogłębione, 10-godzinne szkolenie mediacyjne. Jego uczestnicy poznają techniki mediacyjne, elementy negocjacji, a następnie procedury i fazy mediacji. Zwieńczeniem szkolenia będzie możliwość wzięcia udziału w symulacjach przypadków mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego opracowanych na podstawie prawdziwych spraw.

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat