Pomysł na konflikt II

grantodawca: Urząd Miasta st. Warszawy (Biuro Edukacji)
termin realizacji: 15.04.2011 – 31.12.2011
kwota dofinansowania:19 350 zł
partnerzy (jeśli są):brak
krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Projekt jest kontynuacją projektu “Pomysł na konflikt” skierowanego do młodzieży gimnazjalnej i realizowanego przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w okresie sierpień – grudzień 2010 również przy wsparciu finansowym Urzędu m. st. Warszawy. Celem realizatorów jest wprowadzenie do jednego gimnazjum oraz jednej szkoły podstawowej systemu rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji, o którym dowiedzą się wszyscy główni aktorzy w szkole, a wielu będzie uczestniczyć w jego powstawaniu. Obecnie realizowany projekt skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej oraz klas IV, V i VI szkoły podstawowej i realizowany jest w Zespole Szkół nr 46 na Warszawskim Bemowie.

Projekt obejmuje przeprowadzenie szkoleń w zakresie psychologii konfliktu, komunikacji interpersonalnej, negocjacji i mediacji skierowanych do młodzieży i nauczycieli.

Uczniowie wszystkich klas gimnazjum oraz ostatnich klas szkoły podstawowej wezmą udział w dwugodzinnych zajęciach podstawowych, mających na celu poinformowanie wszystkich o projekcie. Program zajęć obejmuje m.in. ćwiczenia i dyskusje z zakresu psychologii konfliktu i komunikacji interpersonalnej. Dodatkowo grupa uczniów uczęszczających na zajęcia Klubu Mediatora przejdzie zaawansowane szkolenie mediacyjne (symulacje mediacji). Bazując na doświadczeniach poprzednich projektów zapewnimy mediatorom szkolnym konsultacje opiekuna mediatorów szkolnych tak, by mogli stosować nabytą na szkoleniach wiedzę w praktyce.

Ważnym elementem są też szkolenia skierowane do Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 46. Mają one na celu zapoznanie nauczycieli z zasadami i technikami konstruktywnego rozwiązywania konfliktów – przede wszystkim takich, z jakimi spotykają się w codziennej pracy w szkole. Program obejmuje warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej i psychologii konfliktu oraz dyskusje na temat specyfiki konfliktów szkolnych i ich rozwiązywania.

Podczas szkoleń zostanie wyłoniona grupa nauczycieli, którzy przejdą pogłębione, 12-godzinne szkolenie mediacyjne. Jego uczestnicy poznają techniki mediacyjne, elementy negocjacji, a następnie procedury i fazy mediacji. Zwieńczeniem szkolenia będzie możliwość wzięcia udziału w symulacjach przypadków mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego opracowanych na podstawie prawdziwych spraw.

koordynator: Ilona Miller – Groniecka

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat