Podnoszenie kompetencji wolontariuszy, działających na rzecz uchodźców II

logo_wspolfinansowanie_z_mst_Warszawy_biale

grantodawca: Urząd m.st. Warszawy
termin realizacji: kwiecień 2013 – grudzień 2015
kwota dofinansowania: 75 000 zł

krótki opis projektu:

Projekt jest skierowany do wolontariuszy Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, skupionych wokół Centrum Wolontariatu, które działa w Stowarzyszeniu od 5 lat. Projekt zapewnia im niezbędne wsparcie psychologiczne, językowe i merytoryczne poprzez cykl szkoleń, zajęcia językowe, regularne spotkania z Koordynatorką Centrum Wolontariatu oraz superwizje psychologiczne. W planach są również spotkania ze służbami medycznymi w szpitalach i ośrodkach dla uchodźców, spotkania promujące wolontariat wśród studentów Uniwersytetu Warszawskiego i seniorów z Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz spotkania integracyjne i kulturowe dla wolontariuszy. W trakcie projektu powstanie również skrypt dla wolontariuszy, ułatwiający im pracę  na rzecz uchodźców, oraz 3 tomy słownika medycznego, które będą następnie rozpowszechniane wśród służb medycznych, pracujących z uchodźcami oraz innych organizacji pozarządowych.

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat