Pod jednym dachem – przeciwdziałanie wykluczeniu cudzoziemców

grantodawca: Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
termin realizacji: 01.01.2014 – 30.06.2015
kwota dofinansowania części SIP: 401 001 PLN
partnerzy: Instytut Spraw Publicznych

krótki opis projektu:

Cele projektu:

  • Stworzenie podstaw do skutecznej integracji obywateli państw trzecich poprzez zapewnienie im pomocy prawnej w zakresie naruszenia ich praw (w tym jako pracowników), a następnie dzięki zdiagnozowaniu ich problemów, podjęcie działań, zmierzających do obniżenia napięć pojawiających się na drodze integracji obywateli państw trzecich z polskim społeczeństwem.
  • Zwiększenie świadomości ogółu społeczeństwa oraz wybranych grup społecznych (pracodawców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców) odnośnie do praw cudzoziemców, w szczególności w zakresie przeciwdziałania ich dyskryminacji w Polsce poprzez prowadzenie różnego rodzaju działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych

Projekt składa się z sześciu modułów:

Moduł 1: Działania poradnicze i rzecznicze na rzecz migrantów w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji migrantów oraz poprawy ich bezpieczeństwa w zatrudnieniu obejmujące prowadzenie poradnictwa dla migrantów, świadczenie pomocy w sprawach o dyskryminację i w zakresie ich praw pracowniczych oraz rzecznictwo interesów migrantów na podstawie monitorowanych spraw.

Moduł 2: Warsztaty dla przedsiębiorców (szczególnie przedsiębiorców z branży finansowej oraz rozrywkowo-gastronomicznej), skierowane na podniesienie świadomości usługodawców odnośnie pracy w środowisku wielokulturowym.

Moduł 3: Szkolenia dla organizacji pozarządowych wspierających proces integracji cudzoziemców w Polsce z zakresu charakterystyki pracy z narzędziem „mystery shopping”, jak również działań PR-owych upowszechniających rezultaty działań antydyskryminacyjnych.

Moduł 4: Produkcja 3 virali przedstawiających metodę diagnozowania poziomu jakości usług dla cudzoziemców – „mystery shopping”.

Moduł 5: 3 reportaże radiowe z realizacji diagnozy w module 4 oraz działań podejmowanych przez przeszkolone w wyniku modułu 5 organizacje pozarządowe.

Moduł 6: Prowadzenie działań informacyjnych.

 

Koordynatorka: Karolina Mazurczak

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat