Nie jesteście sami na Mazowszu – wsparcie prawne systemu opieki nad dzieckiem i rodziną

grantodawca: Województwo Mazowieckie
termin realizacji: 1 maja 2009 – 31 grudnia 2009
całkowite koszty kwalifikowane: 31 010 zł
kwota dofinansowania: 24 800 zł

krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Cel Projektu:
Głównym celem Projektu jest pomoc dzieciom pozbawionym opieki poprzez:

 • Rozpoznanie i analizę najczęstszych problemów prawnych związanych z rodzicielstwem zastępczym.
 • Działania na rzecz budowy systemu opieki nad dzieckiem i rodziną poprzez propagowanie idei rodzinnych form opieki zastępczej, w tym działania na rzecz deinstytucjonalizacji opieki zastępczej.
 • Prowadzenie działań na rzecz poszerzania i ułatwiania dostępu do pomocy prawnej osobom związanym z systemem opieki nad dzieckiem i rodziną, w szczególności rodzinom zastępczym, adopcyjnym i biologicznym. Pomoże to powyższym odważniej walczyć o swoje prawa i ułatwi im współpracę z instytucjami publicznymi.
 • Ochrona praw dzieci pozbawionych opieki oraz osób roztaczających nad nimi opiekę zastępczą (rodziców zastępczych).
 • Podwyższenie świadomości prawnej obywateli związanej z zastępczym rodzicielstwem.
 • Lobbowanie zmian w prawie ułatwiających zastępcze rodzicielstwo.
 • Promocja rozwiązywania konfliktów w pieczy zastępczej w formie mediacji.

Działania podejmowane w ramach Projektu:

 • Prowadzenie telefonu interwencyjno-konsultacyjnego dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką rodzin zastępczych.
 • udzielanie porad prawnych i informacji bezpośrednio, listownie oraz przez e-mail,
 • przeprowadzanie interwencji w sprawach klientów w wybranych przypadkach,
 • litygacja strategiczna ważnych spraw precedensowych,
 • monitorowanie przestrzegania prawa w zakresie dotyczącym rodzinnej opieki zastępczej,
 • rozwijanie strony internetowej dotyczącej rodzicielstwa zastępczego poprzez stworzenie bazy wzorów dotyczących tego zagadnienia, opinii prawnych dotyczących kwestii najbardziej kontrowersyjnych oraz omówienia spraw precedensowych,
 • przeprowadzenie mediacji w sprawach rodzin zastępczych i promocja tej formy pomocy,
 • druk i rozsyłka ulotek informacyjnych.

Koordynator: Agnieszka Kwaśniewska

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat