Nadchodzą! Jak ich przywitamy?

logo-eea-fb-pfdim

grantodawca: Program Obywatele dla Demokracji, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wdrażany przez Fundację im. Stefana Batorego
termin realizacji: 04.01.2016 – 30.04.2016
kwota dofinansowania: 311 410,00 zł
partnerzy: Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Panoptykon, Polskie Forum Migracyjne

Krótki opis projektu:

Przygotowanie na przyjęcie uchodźców wymaga rozeznania potrzeb oraz zbadania możliwości integracyjnych. Stąd w projekcie zostaną zbadane jedne z kluczowych elementów obecności uchodźców w Polsce w zakresie ich recepcji oraz integracji. Badanie zaowocuje rekomendacjami odnośnie do poprawy działania tych instytucji. Zbadane zostaną także lokalne społeczności – ich nieformalni liderzy oraz nacjonalistyczna młodzież. Analiza ich postaw pozwoli na przygotowanie odpowiednich programów informacyjnych czy prewencyjnych.

Planowane działania:

Monitoring granicy

  • Analizie zostaną poddane dane statystyczne odnośnie do odmów wjazdu i ich powodów,
  • Przeprowadzone będą wizyty na wytypowanych przejściach granicznych w celu przyjrzenia się warunkom przyjmowania wniosków uchodźczych,

Badania i monitoring systemu nadzoru nad uchodźcami

  • Analiza obowiązujących krajowych, unijnych i międzynarodowych przepisów prawnych dotyczących kontroli uchodźców i przejść granicznych,
  • Analiza krajowych i międzynarodowych dokumentów politycznych, raportów i danych empirycznych oraz innych dostępnych publikacji tematycznych,
  • Seria wywiadów z przedstawicielami NGO, które udzielają pomocy uchodźcom, instytucji publicznych i organów powołanych do kontroli stosowania prawa z perspektywy ochrony praw człowieka

Ewaluacja oferty nauczania języka polskiego jako języka obcego dla uchodźców

  • Przedmiotem badań będą zajęcia języka polskiego skierowane do cudzoziemców przebywających w ośrodkach pobytowych oraz przebywających na świadczeniach pozaośrodkowych

Badania społeczności lokalnych

  • Analiza przygotowania instytucji lokalnych do przyjęcia uchodźców z programu relokacji i przesiedleń
  • Analiza funkcjonowania ośrodków pobytowych dla cudzoziemców lokalnych społecznościach w kontekście przyjęcia uchodźców z programu relokacji i przesiedleń
  • Badanie postaw grupy młodych Polaków, deklarujących poglądy nacjonalistyczne

Działania informacyjne

  • W trakcie projektu każdy z partnerów będzie prowadził bieżące działania informacyjne odnośnie do podejmowanych działań. Z każdego z badań będzie sporządzony raport. Wyniki i badania będą także rozpowszechniane w mediach.

Koordynatorka:  Klara Sołtan-Kościelecka

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat