Metodologia przygotowania bazy danych do identyfikacji zdarzeń o charakterze dyskryminacyjnym, ksenofobicznym czy rasistowskim

grantodawca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
termin realizacji: listopad – grudzień 2009
kwota dofinansowania: 28 350 zł

krótki opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie metodologii i systemu gromadzenia danych o zdarzeniach o charakterze dyskryminacyjnym, ksenofobicznym i rasistowskim oraz stworzenie narzędzia pozwalającego monitorować zjawisko rasizmu, dyskryminacji rasowej i ksenofobii.

W ramach projektu zrealizowanych będzie szereg zadań:

  1. Przeprowadzenie kwerendy oraz opracowanie raportu wstępnego na temat doświadczeń zagranicznych (w tym unijnych) oraz krajowych w dziedzinie monitorowania i rejestrowania przypadków zdarzeń o charakterze dyskryminacyjnym, ksenofobicznym czy rasistowskim.
  2. Opracowanie raportu na temat sytuacji w Polsce z punktu widzenia monitoringu zjawiska poprzez przeprowadzenie i opracowanie wywiadów z kluczowymi osobami odpowiadającymi za zbieranie danych w zakresie dyskryminacji rasowej, rasizmu i ksenofobii.
  3. Przeprowadzenie badania oraz opracowanie raportu z analizy doświadczeń wybranych państw w zakresie zbierania danych o dyskryminacji rasowej, ksenofobii i rasizmie.
  4. Na podstawie zebranych materiałów i badań opracowane zostanie studium wykonalności wprowadzenia konkretnych rozwiązań w Polsce, w szczególności przygotowany zostanie słownik terminów i zbiorcza metodologia zbierania tego typu danych. Produkty te zostaną poddane analizie w trakcie seminarium.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Instytutem Spraw Publicznych.

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat