Masz prawo do równego traktowania. Poradnictwo prawne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją

logo_wspolfinansowanie_z_mst_Warszawy_biale

grantodawca: Miasto Stołeczne Warszawa
termin realizacji: 1 czerwca 2014r – 31 grudnia 2014r
kwota dofinansowania: 56.244,00 złotych
partnerzy: Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
Krótki opis projektu:

Projekt polega na prowadzeniu specjalistycznego poradnictwa prawnego w zakresie prawa antydyskryminacyjnego.

Adresatami projektu są mieszkańcy Warszawy – osoby i rodziny zagrożone dyskryminacją i wykluczeniem społecznym lub doświadczające nierównego traktowania, w szczególności w takich dziedzinach życia jak dostęp do dóbr i usług, zatrudnienie, edukacja, dostęp do opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego, na przykład z powodu rasy, płci, orientacji seksualnej, wieku, czy niepełnej sprawności.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności poradnictwa antydyskryminacyjnego, podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa oraz wzrost poziomu ochrony narażonych na dyskryminację mieszkańców Warszawy w przypadku naruszenia ich praw, a także kontynuacja wsparcia osób, które zgłosiły się z prośbą o pomoc prawną w poprzednich latach trwania projektu.

kontakt: p.mickiewicz@interewencjaprawna.pl

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat